Zemljevid Ruševec

Zeleni turizem na Pohorju

Ekološki turizem ali ekoturizem je koncept turizma, ki je prijazen do okolja in v povezavi z manjšim obsegom. Pomeni potovanja v naravna območja oziroma obliko turizma, ki odgovorno varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. V svojem bistvu gre za obliko odgovornega turizma v naravna, občutljiva, pristna, umaknjena in po navadi varovana območja, ki poskušajo čim manj vplivati na okolje. Kot sinonime za ekoturizem poznamo naslednje izraze: kakovostni turizem, trajni ali ekološko vzdržljivi turizem, zeleni, odgovorni, inteligentni, mehki, alternativni, romantični, netehnizirani turizem. (Mihalič, 2006)

Že v osnovi gre za bolj omejen obseg potovanj – individualni turizem. Ekoturizem pomaga ozaveščati in izobraževati popotnika, daje konkretno finančnoosnovo za pomoč pri ohranjanju naravnega okolja, neposredno pomaga k gospodarskemurazvoju in povečanju politične moči lokalnih skupnosti. Spodbuja razumevanje in negujespoštovanje do različnih kultur in človeških pravic.

Tudi UNWTO opredeljuje ekoturizem s temi značilnostmi, čeprav uradno sprejete in poenotene definicije ni. Ekoturizem privlači ekološko in družbeno izobražene oziroma ozaveščene posameznike, ki jih zanima osebna rast, iskanje novih znanj in načinov življenja naplanetu. Gre za konceptualno izkušnjo, ki bogati tiste, ki radi raziskujejo in razumejo okolje okoli sebe. Daje nam poglobljeno razumevanje našega vpliva kot posameznika nacelotno življenje oziroma planet, hkrati pa tudi poglobljeno razumevanje našega okolja (torejokolja, v katerem živimo).

Glavne značilnosti eko turizma v Zeleni vasi Ruševec so:

  • Na osnovi varovanega območja Nature 2000 ohranjamo biološke in kulturne raznovrstnosti za zaščito naravnih ekosistemov.

  • Predstavljamo potovanje v naravne, neokrnjene destinacije Pohorja, kjer so lokalna kultura, flora in favna glavne atrakcije.

  • S trajnostno naravnano politiko razvoja minimiziramo negativne učinke turizma na naravno in družbeno okolje.

  • S permakulturnim krogom Ruševec predstavljamo model življenjskega prostora – habitata – s posnemanjem vzorcev iz narave in gradimo okoljsko ozaveščenost gostov – potovanje vključuje vzgojno-izobraževalne in predstavitvene dejavnosti.

  •  Z razvojem individualnega turizma zagotavljamo medsebojno odvisnost med gostiteljem, gostom in lokalnim prebivalstvom.

  •  Z oblikovanjem bogatih turističnih produktov (paketi) povezujemo in podpiramo lokalno gospodarstvo, s čim izboljšujemo gospodarsko ter politično stanje lokalne skupnosti.

  • Spoštujemo lokalno kulturno dediščino ter jo vključujemo v turistične produkte.
  • Z zagotavljanjem delovnih mest za lokalno prebivalstvo pripomoremo k promociji trajnostne uporabe biodiverzitete. 

Vizija, poslanstvo in vrednote

VIZIJA

V Sloveniji in širšem evropskem območju želimo postati prepoznaven ponudnik trajnostno naravnanega turizma. Z značilnostmi eko turizma želimo gostu približati moč narave ter mu predstaviti bogato biodiverziteto pohorskega pragozda, še posebej v poletnih mesecih.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je osvestiti in izobraziti gosta o pomenu narave in spoštovanju le-te, o zdravem načinu življenja in predvsem o pozitivnem razmišljanju. S trajnostno politiko razvoja Zelene vasi Ruševec gostu ponujamo široko paleto eko produktov po principu permakulture v širšem pomenu besede. Bogato oblikovani produkti vključujejo širšo ponudbo neprecenljivih doživetjih Pohorja in okolice, tako naravnih znamenitosti, kot kulturne dediščine, lokalne kulinarike in vrste športnih aktivnosti.

VREDNOTE

1. Vodenje trajnostno naravnane politika razvoja turističnega obrata.

2. Razvoj individualno naravnanega turizma.

3. Ekološka naravnanost vodstva turističnega obrata Ruševec, gosta in lokalnih ponudnikov.

4. Izobraževanje in osveščanje obiskovalcev o sodelovanju z naravo na primeru permakulture.

5. Ohranjanje varovanega območja Natura 2000, pohorskega pragozda, kot skupka bogate biodiverzitete.

6. Poudarjanje fizične aktivnosti kot orodja za dosego zdravega in kvalitetnega življenja.

7. Razvoj wellness produktov v pravem pomenu besede.

8. Poudarek na razvoju produktov otroških animacij za najmlajše obiskovalce na temo ohranjanja narave in sožitja z njo.

9. S kreativnostjo, inovativnostjo in novimi znanji do razvoja turističnih produktov z veliko mero dodane vrednosti.

PATENT

Pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za intelektualno lastnino, smo konec meseca marca 2013 prejeli potrjen patent iznajdbe tehnoloških izumov pri izgradnji zeliščnega vrta in čebelnjaka ter Zelene vasi Ruševec s Permakulturnim krogom Ruševec v celoti.