Permakultura je načrtovan sistem, ki poskuša ustvariti trajnostni življenjski prostor – habitat – s posnemanjem vzorcev iz narave. Je način, s katerim ustvarjamo uravnotežena okolja in vzpostavljamo uravnotežen odnos med ETIKO, EKOLOGIJO in EKONOMIJO. Beseda PERMAKULTURA je sestavljena iz dveh besed: PERMANENTNA AGRIKULTURA, ki sama po sebi ne pomeni zgolj trajno kmetijstvo, ampak tudi permanentno kulturo, saj kulture ne morejo dolgo preživeti brez uravnoteženega in zdravega kmetijstva in pravične uporabe zemlje, socialni vidik pa je eden izmed ključnih delov trajno stabilnega sistema. Po eni strani se permakultura ukvarja z rastlinami, živalmi, zgradbami in infrastrukturo (voda, energija, cestne povezave), vendar pa pri permakulturi ne gre za te stvari same, ampak gre bolj za odnos med njimi in za način, kako jih umeščamo v pokrajino.

Permakultura je na način razmišljanja in življenja z naravo. Permakulturo lahko opišemo kot etični sistem načrtovanja primeren za proizvodnjo prehrane, izrabe prostora ter gradnjo prebivališč. V njej se prepletajo ekologija, pokrajina, organsko kmetijstvo, arhitektura in agrogozdarstvo. Poudarek ni na teh posameznih elementih, temveč na povezavah med njimi, pri čemer se doseže sinergijski učinek. Permakultura sloni na pozornem in preudarnem opazovanju narave in naravnih sistemov ter prepoznavanju univerzalnih vzorcev in principov z vključevanjem le-teh v naše okoliščine.

Zeliščni vrt – Z modelom zeliščnega vrta želimo predstaviti del rastlinstva na območju Pohorja, s posebnostjo gojenja na nadmorski višini 1100 m ter predstaviti pomen zeliščarstva za samozdravljene. Kot zanimivost ponujamo zeliščno spiralo, steno iz pohorskega tonalita in hotel za žuželke.

Čebelnjak – Z umestitvijo tradicionalnega slovenskega čebelnjaka poizkušamo povzeti celoten pomen čebel in čebelarstva oz. apikulture. Izpostaviti želimopomen pridelave in uporabe medu in ostalih čebeljih izdelkov, pomen razvoja in zdravilnih učinkov apiterapije, kot alternativne oblike zdravljenja in še mnogo več.

Ekološki otok in kompostnik – V urejenem ekološkem otoku vestno ločujemo odpadke proizvede v času bivanja v Zeleni vasi Ruševec in Vili Ruševec. Goste želimo ozavestiti o pomenu ločevanja odpadkov, skrbi za okolje ter koristnosti kompostiranja bioloških odpadkov.

Toplotna črpalka – z vgradnjo toplotne črpalke po sistemu zrak-voda je naš namen izkoristiti obnovljive vire energije za namene ogrevanja tako Vile Ruševec kot eko brunaric Zelene vasi Ruševec, pri tem pa seveda zmanjšati porabo energije in izpust CO2.

Rastlinska čistina naprava ali RČN – je “naravna tehnologija”. Čiščenje komunalnih odplak s pomočjo samočistilnih sposobnosti naravnih ekosistemov. Čiščenje preko proda in rastlin je vrhunska mojstrovina narave.

Eko bungalovi – Za vas smo postavili 5 eko brunaric s površino 35 m² s spalno galerijo. Brunarice so v celostni podobi ekološke izgradnje, kjer smo težili k izbiri lokalnega naravnega gradbenega materiala lokalnih ali vsaj slovenskih proizvajalcev.

Zelena streha – strehe eko brunaric so prekrite z naravno 10 cm strešno kritino iz mineralnega substrata in ekstenzivno zazelenitvijo s skupino sedumov oziroma homuljic. Prednosti zelenih streh so boljša toplotna in zvočna izolacija, protipoplavna zaščita, boljša kakovost zraka, omogoča življenjski prosotr za mnoge rastline in živali.

Zbiralnik vode – v 10 m³ v zemljo vkopan zbiralnik vode se steka odvečna količina vode, deževnice z dela strehe Vile Ruševec, kar predstavljala glavni vir za zalivanje vegertacije, spiranje in drugo.

Naravni bio ribnik – z naravnim vodnim ekosistemom želimo gostu zagotoviti naraven stik z vodo, kot osnovnim elementom narave. Združitev okrasnega ribnika z gojenjem vodnih rastlin ter predstavitev štirih osnovnih primerov tipičnih pohorskih kamnin je popolna kombinacija za ekološke navdušence.

Permakulturni vrt na Visoke grede –
z umestitvijo modelov visokih sadno-zelenjavnih gred namesto trat, želimo gostom predstavili pomen samooskrbe po sistemu naravnega tokokroga, z malo truda do večjega pridelek.