Spletna stran www.rusevec.com uporablja piškotke. Z obiskom ter brskanjem po spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem..
Ruševec - Zgodba s Pohorja

Vila

Wellness

Zelena vas

Nedelova

EKO TURIZEM

(Za)varovano območje natura 2000

Varovano območje Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije in so prednostna in ekološko pomembna območja Evrope.  Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost, živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki ki so v Evropi redki ali že ogroženi ter sistem naravnih vrednot za prihodnje rodove.

Značilnosti (za)varovanih območij Nature 2000 v najširšem smislu so:

  • izjemne naravne vrednote, velike biotske raznovrstnosti, veliko naravnih virov,
  • urejanje varstva prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst,
  • urejanje genskega materiala, habitatov ter ekosistemov danega območja,
  • trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti,
  • ohranjanje naravnega ravnovesja,
  • varovanje in celostno ohranjanje kulturne dediščine ter njena zaščita,
  • ohranjanje pozitivnih dolgoročnih okoliščin za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja (obnovljivi viri energije, trajnostna raba naravnih virov, zmanjševanje obremenjenosti okolja…),
  • urejanje gospodarskih in ekonomskih območij,
  • zagotavljanje visokega nivoja in  blagostanja prebivalcev, trajno delovanje vseh naravnih procesov ter 
  • uvajanje trajnostno naravnane ekonomske priložnosti regionalnega razvoja (trajnostno gospodarjenje).

Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od pomembnih delov izvajanja habitatne direktive in direktive o pticah. Slovenija je ob pridružitvi Evropski uniji določila seznam naravnih območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv. V Naturi 2000 je po Direktivi o pticah določenih 26 območij po Direktivi o habitatih pa 260 območij. V Sloveniji to evropsko ekološko omrežje skupaj tvori 35,5 % slovenskega ozemlja, pri čemer prva zavzemajo 22,8 %, druga pa 31,5 % slovenskega ozemlja, mednje pa sodi tudi 900 ha Pohorskega pragozda. Na teh območjih domuje 111 ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 56 habitatnih tipov, od katerih je veliko vrst in habitatnih tipov prioritetnih, med njimi omenjamo velike zveri. Slovenijakaže tudi izjemno pestrost gozdnih habitatnih tipov in vstopa v Evropsko unijo s prostranimi ohranjenimi ilirsko-bukovimi ter drugimi gozdovi, v katerih se je gospodarjenje ohranjalo skozi stoletja s trajnostnim pristopom.(Globevnik, 2006)

Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa ne škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih območjih Natura 2000 direktivi ne izključujeta človeške dejavnosti. Vendar pa moramo zagotoviti, da te dejavnosti ne bodo ogrozile narave, temveč bodo – kadar bo to mogoče – njeno ohranjanje podpirale, zato je za vse posege na teh območjih potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in/ali naravovarstveno soglasje. Trajnostni razvoj varovanih območij v Sloveniji s poudarjenim razvojnim aktiviranjem je za državo in njeno prebivalstvo lahko v prvi vrsti odlična možnost, da varstvo narave zaživi kot nova priložnost, kot spodbujevalec in ne omejitev v razvoju.

Varovalno-razvojno zasnovano upravljanje zavarovanih območij omogoča hkrati ohranjanje kulturne pokrajine, poseljenosti in s tem spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja. K temu sodi v prvi vrsti turizem, predvsem trajnostno naravnan razvoj turistične ponudbe, in sicer izraba naravnih virov, obnovljivih virov energije, ekološke izgradnje nastanitev, ekološko informiranje, izobraževanje, osveščanje javnosti o varovanih območjih, naravnih znamenitostih, biotski raznolikosti, kulturni dediščini…

Na drugem mestu je razvoj trajnostno naravnanega kmetijstva za vzdrževanje biotske raznovrstnosti živalskih in rastlinskih vrst ter s tem razvoj sonaravnega kmetovanja, trajnostna raba kmetijskih zemljišč in ohranjanje kulturne pokrajine (kolobarjenje, ekološko kmetovanje, planinska paša, košnja strmih in grbinastih travnikov, sonaravna vzreja domačih živali, ohranjanje travniških habitatov metuljev ter ptic, travniški sadovnjaki, pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijstva). Za njima se pojavijo še trajnostno naravnano upravljanje z gozdovi ali gozdarstvo, lovstvo, prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj

NAROČI SE NA E-NOVICE

KONTAKT

Hočko Pohorje 36 n
2208 Pohorje, SLOVENIJA
T: 02 603 63 00
M: 051 625 102
F: 03 757 13 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maja

hvala vam iz srca, nam je bilo pri vas v vaši čudoviti zeleni vasi prečudovito! skratka še enkrat vam hvala, delajte še naprej s srcem, to se čuti povsod.

Nejc

Butični wellness Ruševec je pravo doživetje. Tretmaji so vrhunsko zasnovani in izvedeni ter vključujejo vsa področja wellnessa. Priporočava vsem, ki si želite sprostitve.

Irena

Pohorje in okolica Vile Ruševec je odlična mirna lokacija za pohodništvo in kolesarje, z veliko označenimi potmi vseh težavnosti. Brezplačne malice na postojankah so super ideja.

Maja

Vila Ruševec leži na zelo mirni, hriboviti lokaciji Pohorja. Priporočamo jo vsem, ki iščejo stik s čudovito naravo. Osebje je zelo prijazno, apartmaji so odlično opremljeni.

Simon

Okolica Vile Ruševec je čudovita, Vila pa zelo čista in lepa. Z dodatno ponudbo smo zelo zadovoljni Smučišče je oddaljeno le 2 km, po koncu smučanja pa umik v mirno zavetje Ruševca.

Andreja

Hvala za prečudovit družinski oddih v vašem apartmaju. Vilo Ruševec priporočam vsem. Moji otroci so zelo uživali. Ruško je zakon.

Pomakni se navzgor